منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پارکبان 1398/05/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس سرامیک 1398/05/28 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس محیط زیست 1398/05/28 همه شهرها توافقی مرد
اپراتورارشداطاق کنترل 1398/05/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتورارشدتولید 1398/05/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتورسایت 1398/05/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگربسته بندی 1398/05/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/05/27 همه شهرها توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/05/26 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1398/05/26 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1398/05/26 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/05/26 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/05/26 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک انباردار 1398/05/26 همه شهرها توافقی مرد
سرپرست تولید 1398/05/26 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1398/05/26 همه شهرها توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/05/26 همه شهرها توافقی مهم نیست
نظافتچی 1398/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
انباردار 1398/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر خدمات 1398/05/23 همه شهرها توافقی زن