منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
نقاش پیستوله کار 1399/08/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ایمنی صنعتی 1399/08/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فنی کار صنعتی 1399/08/06 همه شهرها توافقی مرد
تراشکار 1399/08/06 همه شهرها توافقی مرد
بهداشت حرفه ای 1399/08/05 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1399/08/05 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1399/08/03 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1399/08/01 همه شهرها توافقی مرد
نیروی پشتیبان دستگاه پوز 1399/08/01 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1399/08/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1399/07/30 همه شهرها توافقی مرد
کارگر ساده 1399/07/30 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بازاریاب تلفنی 1399/07/30 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارگر ساده 1399/07/30 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1399/07/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد