منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
تضمین کیفیت 1398/07/29 همه شهرها توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/07/29 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1398/07/29 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1398/07/29 همه شهرها توافقی مرد
کمک قالب ساز 1398/07/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1398/07/29 همه شهرها توافقی مرد
تکنسین برق 1398/07/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/07/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/07/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس متالورژی 1398/07/28 همه شهرها توافقی مرد
صافکار خودرو 1398/07/28 همه شهرها توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/07/28 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارشناس کنترل کیفی 1398/07/28 همه شهرها توافقی مهم نیست
فرزکار 1398/07/28 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/07/28 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1398/07/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خمکار 1398/07/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک انباردار 1398/07/23 همه شهرها توافقی مرد
پرسکار 1398/07/23 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1398/07/23 همه شهرها توافقی مهم نیست